ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το Πρότυπο Κέντρο έχει ως στόχο την επίδειξη, προώθηση και εφαρμογή της τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Ανάπτυξης Προϊόντων σε επιλεγμένους κλάδους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Η δημιουργία του Kέντρου DMU στην Ελλάδα σχετίζεται με την βασική αδυναμία μεγάλου μέρους της ελληνικής βιομηχανίας για βέλτιστο προγραμματισμό εισαγωγής νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας υψηλής έντασης γνώσης και ανταγωνιστικότητας.

Το Κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει τον αναπτυξιακό «γόνο» ενός νέου κλάδου παροχής υπηρεσιών αιχμής στην Ελλάδα που θα συνδυάζει στο βέλτιστο βαθμό την Μηχανική με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η βιώσιμη ανάπτυξη του ενθαρρύνεται από την αυξημένη ζήτηση της ευρωπαϊκής και εγχώριας αγοράς για εξειδικευμένες υπηρεσίες στην ψηφιακή ανάπτυξη προϊόντων.

Η ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ έχει εξοπλίσει και στελεχώσει κατάλληλα το Κέντρο, ώστε να αντιμετωπίσει εξειδικευμένα προβλήματα και να προσφέρει υπηρεσίες που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες:

  • Βιομηχανικού Σχεδιασμού Προϊόντων
  • Ψηφιακής Μηχανικής
  • Προσομοίωσης Διαδικασιών Παραγωγής
  • Διαχείρισης Βιομηχανικής Γνώσης και Δεδομένων Ανάπτυξης Προϊόντων
  • Εικονικής Πραγματικότητας
Μελέτες Εργονομίας
Μοντελοποίηση ενδοπρόθεσης
Προσομοίωση εγχείρισης Ολικής Αρθροπλαστικής Ισχύου
Φωτογραφική Έκθεση
 

This project was supported by the General Secretariat for Research and Technology