Η τεχνολογία Digital Mock-Up

Η τεχνολογία DMU αποτελεί τον κορμό των καινοτόμων διαδικασιών ανάπτυξης προϊόντων της σύγχρονης βιομηχανίας. Συνίσταται από μεθόδους και εργαλεία για την ολοκληρωμένη ψηφιακή προσομοίωση, βελτιστοποίηση και παραγωγή του προϊόντος Με την τεχνολογία DMU επιτυγχάνεται η ρεαλιστική αναπαράσταση της δομής, των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας ενός προϊόντος με σκοπό το βέλτιστο σχεδιασμό και μελέτη του.

Η παρεχόμενη δυνατότητα απεικόνισης διαφορετικών προοπτικών του προϊόντος καθιστά αποτελεσματικότερη την εκτίμηση των σχεδιαστικών παραλλαγών και συστατικών. Η δυνατότητα δοκιμής και μελέτης του προϊόντος στο περιβάλλον χρήσης του προσφέρει στην ομάδα ανάπτυξης σημαντική επίγνωση για την εργονομία και χρηστικότητά του.

 

PLM
Διαχείριση του κύκλου ζωής του προϊόντος

 

Με αφετηρία την αρχική ιδέα του προϊόντος , το DMU ενσωματώνει την κρίσιμη γνώση για το ιστορικό ανάπτυξής του αλλά και για το λειτουργικό, αισθητικό και οικονομικό του προφίλ, δημιουργώντας έτσι το απαραίτητο υπόβαθρο για τη λήψη αποφάσεων

Βελτιστοποιώντας τη συνήθη βιομηχανική πρακτική των επαναλαμβανόμενων κύκλων σχεδίασης, η τεχνολογία DMU επιτρέπει τη μείωση του χρόνου και του κόστους της αναπτυξιακής διαδικασίας με ταυτόχρονη αύξηση της προϊοντικής ποιότητας.

Η τεχνολογία DMU
Στοιχεία DMU
Το μέλλον του DMU