Πιλοτικές Δράσεις
Για την επίδειξη των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας του Κέντρου επιλέχθηκαν προς υλοποίηση δύο δράσεις σε κλάδους χωρίς άμεση συνάφεια: της κατασκευής οχημάτων και της βιο-ιατρικής:
  • ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α: «Κατασκευή εικονικού πρωτότυπου οχήματος»
  • ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Β: «Εικονική Προσομοίωση Εγχείρησης Εμφύτευσης Ενδοπρόθεσης»

Η ΝΙΚΙ ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δύο δράσεις συνδυάζοντας στον βέλτιστο βαθμό τις πρότυπες διαδικασίες, τα εργαλεία Ψηφιακής Μηχανικής και τις Τεχνολογίες Διαχείρισης Γνώσης και Δεδομένων με σκοπό να τονιστεί το ευρύ φάσμα εφαρμογής της τεχνολογίας DMU.
Ψηφιακό Αυτοκίνητο
Εικονική Εγχείρηση