Εικονική Εγχείριση :: Μοντελοποίηση Ενδοπρόθεσης

Βάσει της γεωμετρίας του μηριαίου οστού σχεδιάζεται ο στειλεός της ενδοπρόθεσης με γνώμονα τα εμβιομηχανικά κριτήρια που θα παραμετροποιηθούν κατά την μελέτη της νέας ενδοπρόθεσης.

Ανάλογα με την γεωμετρία του μηριαίου οστού, το είδος και την έκταση της πάθησης του ισχίου και την ηλικία του ασθενή επιλέγεται το μήκος του στειλεού, η θέση της βάσης του αυχένα, το υλικό κατασκευής και η γεωμετρία της επιφάνειας της ενδοπρόθεσης. Αποτέλεσμα, η βέλτιστη στήριξη της μηριαίας πρόθεσης, η πρέπουσα φόρτιση του οστού προς αποφυγή της οστικής ατροφίας που προκαλεί χαλάρωση, καθώς και η ευκολία εισαγωγής του εμφυτεύματος κατά την εγχείρηση.

3D modeling
Εξατομικευμένη ενδοπρόθεση
Σημεία επαφής ενδοπρόθεσης με το εσωτερικό του μηριαίου οστού

 

< Προηγούμενη φάση Εικονική Εγχείριση Επόμενη φάση >
Ψηφιακό Αυτοκίνητο
Εικονική Εγχείρηση