Εικονική Εγχείριση :: Προσομοίωση Εμφύτευσης
Η προεγχειρητική μελέτη καθορίζει το μήκος του αυχένα και προσδιορίζει και όλες τις άλλες εγχειρητικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της στρέψης του ισχίου (retroversion- anteversion), προετοιμάζοντας έτσι τον χειρουργό για την αρθροπλαστική επέμβαση.

 

Εικονικό Όχημα
Προσομοίωση Εμφύτευσης

 

Αφού οριστούν οι γεωμετρικοί περιορισμοί βάσει της ανατομικής διάρθρωσης του ασθενούς, ακολουθεί το στάδιο επιλογής της ενδοπρόθεσης από βιβλιοθήκη ενδοπροθέσεων του εμπορίου ή εάν κρίνεται απαραίτητο από ανατομικής άποψης επιλέγεται ο σχεδιασμός νέας εξατομικευμένης. Στην δεύτερη περίπτωση η μελέτη συνεχίζεται εις βάθος με εφαρμογή μεθοδολογιών ψηφιακής μηχανικής καταπόνησης του συστήματος οστό-ενδοπρόθεση.

 

3D modeling
Χωροθέτηση Συστήματος Οστού-Ενδοπρόθεση

 

< Προηγούμενη φάση Εικονική Εγχείριση Επόμενη φάση >
Ψηφιακό Αυτοκίνητο
Εικονική Εγχείρηση