Ψηφιακό Αυτοκίνητο
Η Πιλοτική Δράση Α «Ψηφιακό Αυτοκίνητο» αφορά στην εφαρμογή της τεχνολογίας και των διαδικασιών DMU στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ψηφιακού Πρωτοτύπου ενός οχήματος. Η υλοποίηση εκκίνησε από την έρευνα αγοράς και τον ορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του οχήματος, καταλήγοντας στην εικονική προ-επισκόπηση του σχεδιασμού, της εργονομίας και της συμπεριφοράς του. Η Δράση Α στοχεύει στην εισαγωγή των τεχνολογιών Ψηφιακής Μηχανικής στην Ελληνική αγορά, καθώς και των διαδικασιών σχεδιασμού και παραγωγής ενός εξελιγμένου και σύνθετου βιομηχανικού προϊόντος.

Εικονικό Όχημα
Η υλοποίηση της Πιλοτικής Δράσης Α έλαβε μέρος ακολουθώντας την σύγχρονη διαδικασία εξέλιξης και παραγωγής ενός προϊόντος, όπως αυτή εφαρμόζεται στη σύγχρονη βιομηχανία.

 

Ψηφιακό Αυτοκίνητο
Σκαριφήματα
Σκαριφήματα
thumb1 3d modeling
3Δ μοντελοποίηση
thumb1 Υπολογισμός δομικών ιδιοτήτων
Υπολογισμός δομικών ιδιοτήτων
Μελέτη Αεροδυναμικής
Μελέτη Αεροδυναμικής
thumb1 Μελέτη Εργονομίας
Μελέτη Εργονομίας
thumb1 Μελέτη Χωροθέτησης
Μελέτη Χωροθέτησης
Ψηφιακό Αυτοκίνητο
Εικονική Εγχείρηση