Ψηφιακό Αυτοκίνητο :: Μελέτη Αεροδυναμικής
Η μελέτη της Αεροδυναμικής βασίζεται στη Μέθοδο της Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics, CFD) κατά την οποία προσομοιώνεται η κίνηση του οχήματος μέσα στον αέρα. Η αεροδυναμική συμπεριφορά ενός οχήματος επηρεάζει τη σταθερότητα κατά την κίνηση και τη δημιουργία και διάδοση θορύβου στο χώρο των επιβατών.

Μελέτη Αεροδυναμικής
Προσομοίωση Αεροδυναμικής

 

Η εφαρμογή της μεθόδου ξεκινά από την επεξεργασία του αρχικού CAD μοντέλου έτσι ώστε να αφαιρεθούν τρύπες και κενά από τη γεωμετρία, να απομακρυνθούν υπερβολικές λεπτομέρειες και να διακριτοποιηθεί η επιφάνεια του οχήματος και του ρευστού που το περιβάλλει.

 

Αρχική γεωμετρία
Αρχική γεωμετρία
spacer Συμμετρικό μέρος οχήματος χωρίς κενά
Συμμετρικό μέρος οχήματος χωρίς κενά
Γεωμετρία ελαστικού και σημεία επαφής
Γεωμετρία ελαστικού και σημεία επαφής
spacer Χώρος ανάλυσης
Χώρος ανάλυσης (ρευστό)

 

Τον ορισμό του προβλήματος ακολουθεί η επίλυσή του όπου υπολογίζεται η επίδραση της γεωμετρίας του οχήματος στη ροή του ρευστού και στις επιδόσεις του. Τελικά, στο στάδιο της μετά-επεξεργασίας, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση οπτικοποιούνται και μελετώνται. Για τις αεροδυναμικές αναλύσεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η κατανομή της πίεσης στην επιφάνεια του οχήματος καθώς και η μεταβολή της ταχύτητας και η πορεία που ακολουθεί το ρευστό γύρω από το όχημα.

 

Κατανομή πιέσεων spacer Κατανομή πιέσεων
Κατανομή πιέσεων

 

Ροή ρευστού spacer Ροή ρευστού
Ροή ρευστού

 

< Προηγούμενη φάση Ψηφιακό αυτοκίνητο Επόμενη φάση >
Ψηφιακό Αυτοκίνητο
Εικονική Εγχείρηση