Ψηφιακό Αυτοκίνητο :: Μελέτες Εργονομίας
Οι εργονομικές μελέτες, με επίκεντρο ανθρωπομετρικά και μηχανικά στοιχεία, στοχεύουν στον ορισμό των προδιαγραφών που πρέπει να πληροί το προϊόν ώστε να επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση του από τον άνθρωπο. Δίνουν επίσης τη δυνατότητα στους σχεδιαστές και τους μηχανικούς να ελέγξουν και να διορθώσουν χρηστικές ατέλειες και σφάλματα πριν ξεκινήσει η μαζική του παραγωγή.

Εργονομία
Ανθρωπομετρικό μοντέλο
Οι εργονομικές μελέτες βασίζονται στα χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου σώματος, τα οποία προσομοιώνονται με τη χρήση ψηφιακού, ανθρωπομετρικού μοντέλου που παραμετροποιείται όσον αφορά το ύψος, το πλάτος, και το βάρος του σώματος, τις τάσεις και δυνάμεις που επιτρέπεται να του ασκηθούν, τη γωνία όρασης, τις κινήσεις και θέσεις των άκρων και των δακτύλων κ.α.

 

Έλεγχοι στο εσωτερικό του οχήματος
Έλεγχος θέσης οδηγού και προσβασιμότητας χειριστηρίων

 

Οι μελέτες στο εσωτερικό του οχήματος τυπικά αφορούν ελέγχους προσβασιμότητας και αναγνωσιμότητας των χειριστηρίων και οργάνων, ελέγχους του πεδίου όρασης του οδηγού και των συνεπιβατών αλλά και ελέγχους διαστάσεων και χωροθέτησης των καθισμάτων και λοιπών στοιχείων της καμπίνας.

Παράλληλα με τις μελέτες εργονομίας που πραγματοποιούνται στον εσωτερικό χώρο του οχήματος μελέτες γίνονται και στο εξωτερικό αυτού. Τυπικοί έλεγχοι αφορούν την εργονομία των θυρών, την ευκολία πρόσβασης στο χώρο των αποσκευών, κ.α.

 

Έλεγχοι στο εξωτερικό του οχήματος
Έλεγχοι στο εξωτερικό του οχήματος

 

< Προηγούμενη φάση Ψηφιακό αυτοκίνητο Επόμενη φάση >
Ψηφιακό Αυτοκίνητο
Εικονική Εγχείρηση