Ψηφιακό Αυτοκίνητο :: Μελέτη Χωροθέτησης
Οι μελέτες χωροθέτησης στοχεύουν στη μέγιστη εκμετάλλευση των χώρων του οχήματος αλλά και την εύρεση της λειτουργικά βέλτιστης τοποθέτησης των διαφόρων τμημάτων του. Κατά τη μελέτη χωροθέτησης εξετάζεται η διαρρύθμιση των τριών βασικών χώρων του οχήματος: του εσωτερικού χώρου, του διαμερίσματος του κινητήρα και του αποθηκευτικού χώρου. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης των διαφόρων εξαρτημάτων του.

Χωροθέτηση
Χωροθέτηση εξωτερικού χώρου

 

Ο χώρος του εσωτερικού διαρρυθμίζεται ώστε το όχημα να μπορεί να μεταφέρει 4 άτομα με τυπικούς ελέγχους τις αποστάσεις των γονάτων, των κεφαλιών και των όμων τους από τα περιβάλλοντα τμήματα. Ο χώρος των αποσκευών μελετάται ως προς την ικανονικότητά του και τη βέλτιστη εκμετάλλευση του όγκου του σε σχέση με την τοποθέτηση του εφεδρικού τροχού και των παρελκόμενων εργαλείων. Στο διαμέρισμα του κινητήρα διασφαλίζεται επαρκής χώρος για τη σωστή λειτουργία των κινούμενων μερών του και ελέγχεται η προσβασιμότητα συχνά χρησιμοποιούμενων περιφερειακών εξαρτημάτων όπως της μπαταρίας, των ασφαλειών, των δοχείων υγρών κ.α.

 

Χωροθέτηση
Χωροθέτηση εσωτερικού και αποθηκευτικού χώρου

 

< Προηγούμενη φάση Ψηφιακό αυτοκίνητο
Ψηφιακό Αυτοκίνητο
Εικονική Εγχείρηση