Εικονική πραγματικότητα: Τεχνολογίες
Η επιτυχία της χρήσης των τεχνολογιών DMU στη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής ενός βιομηχανικού προϊόντος οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δυνατότητα για προσομοίωση και βέλτιστη γνώση των λειτουργικών και αισθητικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

 

Τα συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας επαυξάνουν και αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας DMU αφού προσφέρουν τη δυνατότητα ρεαλιστικής τρισδιάστατης απεικόνισης και αλληλεπίδρασης των χρήστων με τα ψηφιακά μοντέλα και τα περιβάλλοντα χρήσης τους.

 

Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, το πρότυπο κέντρο DMU έχει εξοπλιστεί με το σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας IC:One Mobile και το αντίστοιχο λογισμικό της εταιρείας IC:IDO GmbH καθώς και το λογισμικό Covise της εταιρείας VISENSO GmbH.

 

 

Το σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
  • Σχεδιασμό και Επισκόπηση Προϊόντων
  • Μελέτη Λειτουργικότητας
  • Μελέτη Εργονομίας
  • Προσομοίωση Διαδικασιών Συναρμολόγησης Προϊόντων
  • Προσομοίωση Ιατρικών Επεμβάσεων
  • Περιήγηση σε Ιδεατούς Χώρους
  • Εκπαίδευση
Επισκόπηση Σχεδιασμού
Ανάλυση Εργονομίας / Προσομοίωση Χωροθέτησης
Προσομοίωση Εγχείρησης
Μεταεπεξεργασία CAx Προσομοιώσεων