Εικονική πραγματικότητα: Επισκόπηση Σχεδιασμού

Η προσομοίωση του ψηφιακού μοντέλου στο εικονικό περιβάλλον είναι ένας από τους πλέον προηγμένους τρόπους επιτάχυνσης και βελτιστοποίησης της σχεδιαστικής διαδικασίας. Τα εικονικά μοντέλα και οι σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους αντιπαρατίθενται σε πραγματικό χρόνο στο εικονικό περιβάλλον όπου απεικονίζονται ρεαλιστικά το σχήμα και οι καμπύλες τους με τις φωτοσκιάσεις και τους αντικατοπτρισμούς πάνω τους.

 

Επισκόπηση μοχλού ταχυτήτων
Σχήμα και υφή καθίσματος συνοδηγού

 

Η προσομοίωση του φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου προσφέρει στη σχεδιαστική ομάδα μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα της αισθητικής του προϊόντος βάση της οποίας αξιολογούνται οι σχεδιαστικές του γραμμές και ανιχνεύονται τυχόν ατέλειες. Στο μέλλον παρόμοιες τεχνικές επισκόπησης θα επιτρέπουν την επί τόπου παρέμβαση και αλλαγή πλήθους αισθητικών παραμέτρων με σκοπό τη δημιουργία πολλαπλών σχεδιαστικών παραλλαγών του βασικού concept.

Πίνακας οργάνων
Θέση οδήγησης
Επισκόπηση Σχεδιασμού
Ανάλυση Εργονομίας / Προσομοίωση Χωροθέτησης
Προσομοίωση Εγχείρησης
Μεταεπεξεργασία CAx Προσομοιώσεων