Διαχείριση Γνώσης, Διαδικασιών και Δεδομένων

Τα συστήματα διαχείρισης της γνώσης προάγουν τη δομημένη χρήση και βέλτιστη εκμετάλλευση του γνωσιακού δυναμικού μιας εταιρείας, αποθηκεύουν και διαχέουν τη γνώση που δημιουργείται κατά την υλοποίηση των έργων, αναβαθμίζοντας εντέλει την εκτελεστική της ικανότητα.

Το σύστημα Epignosis αναπτύχθηκε για την κάλυψη των αναγκών του Επιδεικτικού Κέντρου και της μεθοδολογίας DMU.

 

Αρχική σελίδα του Epignosis

 

Εφαρμογές διαχείρησης γνώσης

Το κομβικό του στοιχείο είναι η αποθήκη γνώσης για τις διαδικασίες της μεθοδολογίας και των εργαλείων ανάπτυξης αλλά και για τα ήδη υλοποιημένα σχετικά έργα.


Εκτός από τις κύριες αλλά και ουσιαστικές υπηρεσίες αναζήτησης και ταξινόμησης της γνώσης το σύστημα προσφέρει:


  • Τη διαχείριση του έργου και των γνωσιακών πόρων που παρήχθησαν ή καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια του

  • Τη δομημένη πρόσβαση στην αποθήκη γνώσης

  • Την εξειδικευμένη διαχείριση 3 D περιεχομένου και multimedia που είναι τα κύρια παραδοτέα στα έργα DMU

Διαχείριση Γνωσιακών Πόρων
Διαχείριση Πολυμέσων
Διαχείριση Έργων