Υποδομές

Η ΝΙΚΙ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1994 στα Ιωάννινα και δραστηριοποιείται σε επιλεγμένους τομείς της Ψηφιακής Μηχανικής και Πληροφορικής Τεχνολογίας παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής έντασης γνώσης κυρίως στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Οι βασικοί πελάτες της είναι οι πρωτοπόρες βιομηχανίες σε επιλεγμένους κλάδους: αυτοκινήτου, βιομηχανικών προϊόντων και ιατρικής τεχνολογίας.

 

Εκκινώντας από την αξίωση να προσφέρει συνεχώς νέες υπηρεσίες υψηλού τεχνολογικού επιπέδου, η εταιρία επενδύει σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, με άμεσο στόχο την επέκταση προς νέες αγορές όπως η αεροδιαστημική, η βιοτεχνολογία, οι νανο/μικρο τεχνολογίες, τα «έξυπνα» βιομιμητικά υλικά κ.α.

 

 

Προϊόντα και Υπηρεσίες

  • Ψηφιακός Βιομηχανικός Σχεδιασμός
  • Προηγμένη Υπολογιστική Προσομοίωση
  • Βιοϊατρικές Εφαρμογές και Προσομοιώσεις
  • Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας
  • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης βιομηχανικών δεδομένων και γνώσης
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού
  • VR Center
    Λογισμικό