Υποδομές: Virtual Reality

Το σύστημα VR του Κέντρου είναι το μοντέλο IC:One Mobile που παράγεται από τη γερμανική εταιρεία ICIDO GmbH. Αποτελείται από μία οθόνη οπίσθιας προβολής με ενσωματωμένο οπτικό σύστημα εντοπισμού κίνησης (tracking), δύο προβολείς, ένα πλέγμα υπολογιστών (cluster) με 2 σταθμούς εργασίας, έναν φορητό υπολογιστή ελέγχου και έναν υπολογιστή ελέγχου του συστήματος εντοπισμού.

 

IC:One Mobile
IC:One Mobile

 

Επιπλέον, συνοδεύεται από περιφερειακές συσκευές για τον εντοπισμό της κίνησης (stick) καθώς και τα απαραίτητα πολωτικά γυαλιά για τη στερεοσκοπική θέαση. Το σύστημα είναι φορητό, αφού αποσυναρμολογείται στα βασικά του τμήματα, τοποθετείται στις ειδικά διαμορφωμένες θήκες συσκευασίας και μεταφέρεται σε άλλο χώρο.

 

Προβολείς
Προβολείς
spacer Ανακλαστήρας
Ανακλαστήρας οπίσθιας προβολής
VR Center
Λογισμικό