Παραδοτέα
DMU Workshops
Ημερίδες Εκπαίδευσης Ορθοπαιδικών Χειρουργών και Μηχανικών σε Τεχνολογίες DMU
Flyers
 
DMU Project
Summary


DMU Competence Center Technologies and Innovation

 
Publications
 
“Integrated Digital Engineering Methodology for Virtual Orthopedics Surgery Planning”, Dimitris Vartziotis, Alkis Poulis, Victor Faessler, Costas Vartziotis and Charis Kolios, The International Special Topics Conference on Information Technology in Biomedicine (ITAB 2006), Ioannina, Greece, October 2006
 
“Virtual Reality In The Product Development Process: A Field Report”, Markus Linke, Anike Waszak, Iraklis Goudas, Alkis Poulis, Victor Faessler, Dimitris Vartziotis, NAFEMS World Congress, Vancouver, Canada, May 2007
 
Φωτογραφική Έκθεση
Video