Παραδοτέα: Φωτογραφική Έκθεση
 
Ψηφιακό Αυτοκίνητο
Σχεδιασμός οχήματος
Χωροθέτηση εξωτερικού οχήματος
Χωροθέτηση συμπλέγματος φρένου και βάσης στήριξης
thumb1
Έλεγχος χρηστικότητας χειριστηρίων
Χωροθέτηση εσωτερικού χώρου οχήματος
Προσομοίωση πεδίου όρασης οδηγού
thumb1
Εικονική Εγχείρηση
Ψηφιακή Αναδόμηση Οστού
Χωροθέτηση Συστήματος Οστού-Ενδοπρόθεση
Προσομοίωση Εμφύτευσης
thumb1
Εμβιομηχανική Ανάλυση οστού και ενδοπρόθεσης
Αναλύσεις στη περιοχή της λεκάνης του ασθενή
Ολοκλήρωση τοποθέτησης της ενδοπρόθεσης
Φωτογραφική Έκθεση
Video