Πληροφορίες Επικοινωνίας
DMU Competence Center
Τηλέφωνο: +30 26510 85230 - 9, 85240 - 8
Fax: +30 26510 85233, 85249
e-mail:
info@nikitec.gr
Διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 205, 455 00, Κατσικά, Ιωάννινα
Ιστοχώρος
www.nikitec.gr
ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ